Mác bê tông là gì?

Mác bê tông là gì?

19-05-2013

Định nghĩa mác bê tông: Nhiều người không hiểu mác bê tông là gì và làm như thế nào để có mác bê tông như mong muốn.Dưới đây là định nghĩa chuẩn về mác bê tông và cách trộn để được hỗn hợp bê tông như mong muốn.

Thống kê truy cập

Online: 3

Số người truy cập: 1588995