Điều kiện đối với nhà xây dựng tạm

( Chủ nhật 28/10/2012 | Lượt xem: 2696 )

Suanhapho.com - Theo điều 7:Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựngCông trình được cấp phép xây dựng tạm khi có đủ các điều kiện sau đây

1. Nằm trong khu vực đã có quy hoạc chi tiết xây dựng,quy hoạc điểm dân cư nông thôn (quy hoạc xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất,mục tiêu đầu tư.

3. Đảm bảo an toàn cho công trình,công trình lân cận và các yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật ( giao thông ,điện , nước, viễn thông) hành lang bảo vễ công trình thủy lơi,đê điều , năng lượng , giao thông , khu di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến công trình dễ cháy nổ ,độc hại ,các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

4. Hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng quy định tại khoản 3 điều 5 của nghị định này.

5. Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạc xây dựng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

6. Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố.Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí phá dỡ công trình.

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM CHỈ CẤP CHO TỪNG CÔNG TRÌNH , NHÀ Ở RIÊNG LẺ , KHÔNG CẤP THEO GIAI ĐOẠN VÀ CHO DỰ ÁN.

Nguồn: YOURHOUSE

Tags: ,

Thống kê truy cập

Online: 1

Số người truy cập: 1732914