Ưu điểm bê tông dự ứng lực tiền chế? các sản phẩm nhà máy bê tông Xuân Mai sản xuất

Ưu điểm bê tông dự ứng lực tiền chế? các sản phẩm nhà máy bê tông Xuân Mai sản xuất

13-01-2020

Sàn bê tông dự ứng lực trước Xuân Mai chỉ là một sản phẩm nhỏ trong toàn bộ các cấu kiện bê tông dự ứng lực tiền chế do nhà máy bê tông Xuân Mai sản xuất. Chúng ta cùng tìm hiểu các ưu điểm của bê tông dự ứng lực trước đúc sẵn cũng như các ứng dụng của công nghệ bê tông dự ứng lực tiền chế

Câu chuyện tái cấu trúc có một không hai tại Xuân Mai

Câu chuyện tái cấu trúc có một không hai tại Xuân Mai

08-11-2019

Trước khi nhóm cổ đông mới mua lại 50% cổ phần của Xuanmaicorp từ Vinaconex, Công ty này đang đứng trước bờ vực thẳm: thua lỗ nặng, mất can đối dòng tiền cùng nhiều vấn đề rắc rối có thể xảy ra về pháp lý.

Tham gia hội chợ giới thiệu các sản phẩm bê tông đúc sẵn bán tiền chế Xuân Mai sản xuất

Tham gia hội chợ giới thiệu các sản phẩm bê tông đúc sẵn bán tiền chế Xuân Mai sản xuất

25-02-2019

Hòa trong không khí vui tươi đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019 và để có những bước phát triển mới trong năm này. Công ty chúng tôi tham gia hội chợ để giới thiệu các sản phẩm bê tông đúc sẵn bán tiền chế do nhà máy bê tông Xuân Mai sản xuất tới người dân tại Vĩnh Phúc.

Giới thiệu Sàn bê tông nhẹ Vinaconex Xuân Mai

Giới thiệu Sàn bê tông nhẹ Vinaconex Xuân Mai

22-10-2012

Sàn bê tông nhẹ Vinaconex Xuân Mai sản xuất theo công nghệ bê tông dự ứng lực PPB của cộng hòa Pháp.

Mô tả kết cấu bê tông ứng lực trước

Mô tả kết cấu bê tông ứng lực trước

22-10-2012

Kết cấu bê ứng lực trước đã được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam và đã có rất nhiều giáo trình về kết cấu bê tông ứng suất trước được dạy trong các trường đại học hiện nay.

Quyết định công nhận chất lượng sàn bê tông nhẹ

Quyết định công nhận chất lượng sàn bê tông nhẹ

05-01-2013

Ngày 14 tháng 10 năm 1999 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã ra quết định ban hành tiêu chuẩn xây dựng 235/1999 cho sàn phẩm sàn bê tông siêu nhẹ do Vinaconex Xuân Mai sản xuất.

Thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

Thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

05-01-2013

Sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ đã được Bộ Xây Dựng ra một bộ tiêu chuẩn riêng cho sản phẩm này đó là tiêu chuẩn 235 năm 1999.Trong đó có quy định và hướng dẫn rõ ràng cho sản phẩm sàn bê tông nhẹ Xuân Mai

Kết quả thí nghiệm sàn bê tông siêu nhẹ

Kết quả thí nghiệm sàn bê tông siêu nhẹ

24-03-2013

Kết quả thí nghiệm sàn bê tông nhẹ với viên bloc bê tông nhẹ và dầm bê tông dự ứng lực trước PPB do nhà máy Vinaconex Xuân Mai sản xuất.

Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Huy làm phó tổng giám đốc thường trực

Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Huy làm phó tổng giám đốc thường trực

31-10-2013

Ông Đặng Hoàng Huy làm Phó Tổng giám đốc Thường trực Vinaconex Xuân Mai, quyết định bổ nhiệm được ký vào ngày 25 tháng 10 năm 2013

Bê tông Xuân Mai chuyển nhượng 51% vốn điều lệ

Bê tông Xuân Mai chuyển nhượng 51% vốn điều lệ

06-09-2013

Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai ngày hôm qua đã có một biến động lớn về việc sở hữu công ty.Công ty đã bán 51% vốn điều lệ cho công ty TNHH Khải Hưng.

Công ty cổ phần Bê Tông và Xây Dựng Vinaconex Xuân Mai

Công ty cổ phần Bê Tông và Xây Dựng Vinaconex Xuân Mai

27-05-2013

Công ty cổ phần Bê Tông và Xây Dựng Vinaconex Xuân Mai là đơn vị thành viên của Tổng công ty Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt Nam – VINACONEX.

Nhà máy bê tông dự ứng lực Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng được khánh thành

Nhà máy bê tông dự ứng lực Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng được khánh thành

10-03-2013

Nhà máy bê tông dự ứng lực Vinaconex Xuân Mai Đà nắng đã được khánh thành và đi vào hoạt động tạo công ăn việc làm cũng như đưa công nghệ xây dựng mới vào Đà Nẵng.

Kết cấu sàn bê tông siêu nhẹ

Kết cấu sàn bê tông siêu nhẹ

22-10-2012

Sàn bê tông siêu nhẹ gồm tổ hợp dầm bê tông dự ứng lực cường độ cao đúc sẵn , gạch bê tông rỗng và lớp bê tông cốt thép đổ bù tại chỗ liên kết thành một hệ thống sàn bê tông siêu nhẹ và hoàn hảo.

Hướng dẫn sử dụng sàn bê tông siêu nhẹ

Hướng dẫn sử dụng sàn bê tông siêu nhẹ

22-10-2012

Sau khi thi công sàn bê tông siêu nhẹ quý khách nên bảo dưỡng sàn mái cẩn thận,dưới đây là hướng dẫn sử dụng sàn bê tông siêu nhẹ.

Thống kê truy cập

Online: 2

Số người truy cập: 2132644