Kinh nghiệm trộn vữa và bê tông

( Chủ nhật 19/05/2013 | Lượt xem: 32997 )

Sanbetong.com - Kinh nghiệm trộn vữa và bê tông được chúng tôi chia sẻ cho tất cả mọi người từ chủ đầu tư hay chủ nhà muốn đổ bê tông sàn cần biết các mác bê tông và kinh nghiệm khi làm.

Kinh nghiệm trọn vữa và bê tông

TRỘN VỮA VÀ BÊ TÔNG

Một vấn đề quan trọng quyết định đến chất lượng và giá thành của các loại Mác bê tông. Nhưng công ty xây dựng lớn họ luôn có tỷ lệ cố định cho các loại Mác bê tông khác nhau để có được chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhât. Sau quá trình tham khảo mình có một số chia sẻ sau :

Thứ nhất là, việc trộn bê tông, mỗi loại bê tông lại có tỷ lệ khác nhau. Nhắc đến Mác bê tông là người ta nhắc đến khả năng chịu nén cửa mẫu bê tông. Theo TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam) 3105:1993 mẫu dùng để đo cường độ là mẫu bê tông lập phương có kích thước 150 mm x 150 mm x150 mm trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết. Sau đó đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá huỷ mẫu (    qua đó đo được khả năng chịu nén của bê tông), đơn vị tính bằng Mpa (N/ mm²) hoặc daN/cm² (kg/cm²).

Sau đây là các cách trộn để đạt được Mac bê tông chất lượng khi thi công. Thường lấy thùng 18 lít để đo theo tỷ lệ sau:

- Bê tông Mac 200 kG/cm²(hay 20MPa): 01 XM - 02 CÁT - 03 ĐÁ 
- Bê tông Mac 250 kG/cm²(hay 25MPa): 02 XM - 03 CÁT - 05 ĐÁ
- Bê tông Mac 300 kG/cm²(hay 30MPa): 01 XM - 01 CÁT - 02 ĐÁ
Thứ hai là việc trộn vữa thì có hai loại (chia theo Mac)

- Vữa mác 75 kG/cm²: 01 XM - 05 CÁT.

- Vữa mác 100 kG/cm²: 01 XM - 04 CÁT.

 TỔNG HỢP: Phan Vũ

 

Nguồn: www.sanbetong.com

Thống kê truy cập

Online: 2

Số người truy cập: 2148325