Thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

( Thứ bảy 05/01/2013 | Lượt xem: 8808 )

Sanbetong.com - Sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ đã được Bộ Xây Dựng ra một bộ tiêu chuẩn riêng cho sản phẩm này đó là tiêu chuẩn 235 năm 1999.Trong đó có quy định và hướng dẫn rõ ràng cho sản phẩm sàn bê tông nhẹ Xuân Mai

Nguyên tắc thí nghiệm tải không phá hủy và tải tới hạn của dầm: dầm được đặt trên 2 gối đỡ có thể điều chỉnh được khoảng cách, phụ thuộc vào chiều dài dầm đem thí nghiệm.Phần còn lại của các gối đỡ đến đầu dầm dao động từ 50 – 275mm.Khoảng cách từ gối đỡ đến 2 điểm chất tải đều nhau và bằng 1/4chieeuf dài thử(Le).Khoảng cách này không nhỏ hơn 60mm (chiều dài thử của dầm nhỏ nhất 2500mm). Theo lý thuyết tải thử P 100% đối với không phá hủy có tính đến trọng lượng bản thân của dầm và tạo ra ứng suất kéo theo tính toán tại thớ dưới của dầm là 10 daN/cm2. Dầm được thí nghiệm với tải thử không phá hủy P 100% để kiểm tra độ võng và vết nứt.Thí nghiệm phá hủy để xác định hệ số vượt tải của dầm so với tải thử tới hạn P 100%.

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

Nguyên tắc thí nghiệm độ dài của neo thép: Dầm được đặt trên 2 gối đỡ có khoảng cách đến điểm đặt tải = 600mm. Phần còn lại từ gối đỡ đến đầu dầm = 50mm. Dầm được thí nghiệm tải thử P 100% để kiểm tra độ tụt của thép ứng lực trước trong bê tông

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

Nguyên tắc thí nghiệm với viên Block bê tông: Viên Block được đặt 2 cạnh lên gối đỡ.Tải thử tập trung đặt chính giữa trên mặt viên Block với diện tích tiếp xúc 50x50mm. Viên block bê tông được thí nghiệm nén uốn tới tải phá hủy để xác định hệ số an toàn vượt tải so với tải thử tiêu chuẩn.

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

Kết quả thi nghiệm tải dưới hình

thí nghiệm sức chịu tải sàn bê tông siêu nhẹ

Nguồn: www.sanbetong.com

Tags: ,

Thống kê truy cập

Online: 2

Số người truy cập: 2089503