Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Huy làm phó tổng giám đốc thường trực

( Thứ năm 31/10/2013 | Lượt xem: 6699 )

Sanbetong.com - Ông Đặng Hoàng Huy làm Phó Tổng giám đốc Thường trực Vinaconex Xuân Mai, quyết định bổ nhiệm được ký vào ngày 25 tháng 10 năm 2013

VINACONEX XUÂN MAI BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Ông Đặng Hoàng Huy làm phó Tổng giám đốc thường trực

Ngày 25/10/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC) đã có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Huy làm Phó Tổng giám đốc thường trực công ty.

 Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm kể từ ngày 25/10/2013.

 Ông Đặng Hoàng Huy sinh năm 1961, là kỹ sư cơ điện mỏ. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc, ông Đặng Hoàng Huy giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc.

Ông được hưởng lương Phó tổng giám đốc doanh nghiệp Hạng 1; Bậc: 1/2; Hệ số: 5,98.

 

Nguồn: www.xmcc.com.vn

Tags: ,

Thống kê truy cập

Online: 1

Số người truy cập: 2070229