Khái niệm bê tông ứng lực trước

( Thứ ba 08/01/2013 | Lượt xem: 15803 )

Sanbetong.com - Dưới đây là khái niệm kết cấu bê tông ứng lực trước của PGS.Phan Quang Minh(HUCE) được chúng tôi sưu tầm và nghiên cứu trong thời gian tìm hiểu về bê tông ứng lực trước tại Việt Nam.

Khái niệm chung về bê tông ứng suất trước

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

Bê tông ứng lực trước : Là bê tông trong đó thông qua lực nén trước để tạo ra và phân bố một lượng ứng suất bên trong phù hợp nhằm cân bằng với một lượng mong muốn ứng suất do tải trọng ngoài gây ra.Với các cấu kiện bê tông ứng lực trước ứng suất thường được tạo ra bằng cách kéo thép cường độ cao.

Bê tông thường có độ chịu kéo rất nhỏ so với cường độ chịu nén.Đó là nhân tố dẫn tới việc xuất hiện một loại vật liệu hỗn hợp là “Bê tông cốt thép”.

Việc xuất hiện sớm các vết nứt trong bê tông cốt thép do biến dạng không tương thích giữa thép và bê tông là điểm khởi đầu cho việc xuất hiện một loại vật liệu mới đó là “Bê tông ứng lực trước” .Việc tạo ra một ứng suất nén cố định cho vật liệu chịu nén tốt nhưng chịu kéo kém như bê tông sẽ làm tăng đáng kể khả năng chịu kéo vì ứng suất kéo xảy ra khi ứng suất nén đã bị vô hiệu.

Theo tài liệu bài giảng của PGS.Phan Quang Minh(HUCE)

Nguồn: www.sanbetong.com

Thống kê truy cập

Online: 1

Số người truy cập: 2072041