Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế về sản xuất và sử dụng bê tông nhẹ

( Thứ tư 01/01/2014 | Lượt xem: 3519 )

Sanbetong.com - Công trình dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng bê tông nhẹ và đề xuất kỹ thuật đảm bảo sự làm việc ổn định của chúng trong xây dựng nhà cao tầng trong điều kiện Việt Nam” đã được nghiệm thu.

Sản xuất và sử dụng bê tông nhẹ

DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG BÊ TÔNG NHẸ

Ngày 27/12/2013, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng bê tông nhẹ và đề xuất kỹ thuật đảm bảo sự làm việc ổn định của chúng trong xây dựng nhà cao tầng trong điều kiện Việt Nam” do TS. Nguyễn Hùng Minh – Viện Khoa học công nghệ Xây dựng làm chủ nhiệm Dự án.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Hùng Minh báo cáo tóm tắt kết quả của Dự án. Mục tiêu chính của Dự án là thực hiện khảo sát hiện trạng sản xuất bê tông bọt, bê tông khí chưng áp (AAC) và bê tông khí không chưng áp trong nước để tìm hiểu công nghệ sản xuất, chủng loại, chất lượng sản phẩm và tình hình sử dụng chúng trong các công trình xây dựng; khảo sát tình hình thi công, các tồn tại phát sinh trong quá trình sử dụng vật liệu xây dựng không nung bằng gạch bê tông nhẹ trong các công trình xây dựng tại Việt Nam, từ đó đánh giá sơ bộ các nguyên nhân tồn tại để làm cơ sở nghiên cứu , đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp trong quá trình thi công.

Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao nội dung của Dự án cùng với những nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, các ý kiến góp ý của Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần sửa lại các mục, hình vẽ sao cho có tính logic, đồng thời trong báo cáo cần nêu rõ các tiêu chí, thông tin tại các công trình sản xuất, thi công, từ đó mới có cơ sở đánh giá được chất lượng và các nguyên nhân xảy ra trong quá trình xây dựng.

 
Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & MT, nhóm nghiên cứu ngoài việc sửa đổi, bổ sung nội dung theo ý kiến góp ý của các thành viên trung Hội đồng, còn phải sửa lại mô hình tính toán khối xây sao cho chuẩn xác, loại bỏ những hình ảnh thuyết minh không cần thiết, trình bày lại kết luận và kiến nghị để Dự án được hoàn thiện hơn.
Dự án đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Khá./.

Theo: Bích Ngọc (Moc.gov.vn)

 

Nguồn: Moc.gov.vn

Tags: ,

Tin tức khác

Thống kê truy cập

Online: 2

Số người truy cập: 2070228